Audyt jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i branży. Jego głównym celem jest ocena zgodności działań firmy z obowiązującymi normami, przepisami oraz wewnętrznymi politykami. Audyt pomaga identyfikować obszary wymagające poprawy oraz daje możliwość wprowadzenia działań korygujących. W artykule przedstawimy szczegółowe cele audytu, w tym te związane z certyfikacjami ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, IRIS, AS9100 oraz TISAX.

Cele audytu w kontekście ISO 9001

Audyt w ramach certyfikacji ISO 9001 skupia się na ocenie systemu zarządzania jakością w organizacji. Główne cele audytu to:

 1. Ocena zgodności z wymaganiami ISO 9001 – Audyt ma na celu sprawdzenie, czy system zarządzania jakością spełnia wszystkie wymagania normy ISO 9001.
 2. Identyfikacja obszarów do poprawy – Audytorzy wskazują obszary, w których organizacja może wprowadzić ulepszenia, aby zwiększyć efektywność swoich procesów.
 3. Ocena skuteczności działań korygujących – Audyt ocenia, czy wprowadzone wcześniej działania korygujące przyniosły oczekiwane rezultaty.

Cele audytu środowiskowego według ISO 14001

ISO 14001 to międzynarodowa norma dotycząca systemu zarządzania środowiskowego. Cele audytu w kontekście tej normy obejmują:

 1. Weryfikacja zgodności z przepisami prawnymi – Audytorzy sprawdzają, czy organizacja przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska.
 2. Ocena realizacji celów środowiskowych – Audyt bada, czy organizacja realizuje swoje cele i zadania związane z ochroną środowiska.
 3. Identyfikacja ryzyk środowiskowych – Audytorzy identyfikują potencjalne ryzyka środowiskowe związane z działalnością organizacji.

Cele audytu bezpieczeństwa informacji w ramach ISO 27001

ISO 27001 to norma dotycząca systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Cele audytu w tym obszarze obejmują:

Więcej informacji o podobnej tematyce znajdziesz tutaj: Jak Odpisuje Zakochana Dziewczyna – Sprawdź Te 7 Oznak!

 1. Ocena zgodności z wymaganiami ISO 27001 – Audyt sprawdza, czy system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełnia wymagania normy ISO 27001.
 2. Weryfikacja skuteczności środków ochrony danych – Audytorzy oceniają, czy zastosowane środki ochrony danych są skuteczne i adekwatne do zagrożeń.
 3. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń – Audyt ma na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji oraz rekomendację działań zaradczych.

Cele audytu w przemyśle kolejowym – IRIS

IRIS (International Railway Industry Standard) to standard dedykowany dla przemysłu kolejowego. Cele audytu według IRIS to:

 1. Ocena zgodności z wymaganiami IRIS – Audyt sprawdza, czy system zarządzania jakością w przemyśle kolejowym spełnia wymagania normy IRIS.
 2. Weryfikacja procesów produkcyjnych – Audytorzy oceniają efektywność i jakość procesów produkcyjnych w organizacji.
 3. Poprawa bezpieczeństwa operacyjnego – Audyt ma na celu identyfikację obszarów wymagających poprawy w zakresie bezpieczeństwa operacyjnego.

Cele audytu w lotnictwie według AS9100

AS9100 to norma dotycząca systemu zarządzania jakością w przemyśle lotniczym. Cele audytu w tym obszarze obejmują:

 1. Ocena zgodności z wymaganiami AS9100 – Audyt sprawdza, czy system zarządzania jakością spełnia wymagania normy AS9100.
 2. Identyfikacja i analiza ryzyk jakościowych – Audytorzy identyfikują i analizują ryzyka związane z jakością w przemyśle lotniczym.
 3. Poprawa procesów projektowych i produkcyjnych – Audyt ma na celu ocenę i poprawę efektywności procesów projektowych i produkcyjnych.

Cele audytu w ramach TISAX

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) to standard dotyczący bezpieczeństwa informacji w przemyśle motoryzacyjnym. Cele audytu według TISAX to:

Ten artykuł, może być dla Ciebie interesujący: Jak Pisze Zainteresowana Dziewczyna? Przykłady! - kliknij by przeczytać całość

 1. Ocena zgodności z wymaganiami TISAX – Audyt sprawdza, czy system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełnia wymagania normy TISAX.
 2. Weryfikacja ochrony danych wrażliwych – Audytorzy oceniają skuteczność ochrony danych wrażliwych przetwarzanych przez organizację.
 3. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk – Audyt ma na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji.

Podsumowanie

Cele audytu są zróżnicowane i zależą od specyfiki normy oraz branży, w której działa organizacja. Wspólnym mianownikiem wszystkich audytów jest jednak dążenie do poprawy efektywności, zgodności z przepisami oraz podniesienia jakości i bezpieczeństwa. Bez względu na to, czy mówimy o audycie zgodności z ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, IRIS, AS9100, czy TISAX, kluczowym celem audytu zawsze pozostaje dążenie do doskonałości organizacyjnej i minimalizacji ryzyk. Przeprowadzenie rzetelnego audytu to inwestycja w przyszłość firmy, która przynosi wymierne korzyści w postaci poprawy procesów i wzmocnienia pozycji rynkowej.

To także może Cię zainteresować: Przeczytaj "Po Co Facet Odnawia Kontakt? – Powody i Jak Reagować", aby dowiedzieć się więcej!

Więcej na temat celów audytu można znaleźć na stronie cele audytu.

W tym artykule omówiliśmy różne cele audytu, w tym audytów związanych z certyfikacjami ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, IRIS, AS9100 oraz TISAX, podkreślając ich znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju organizacji.

Kliknij by ocenić post
[Łącznie: 0 Średnia: 0]